Vanaf juni stopt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) met de cookiemuur die op al dienst websites momenteel nog actief is. Het afbreken van deze muur zal voor veel internetgebruikers verwelkomd worden.

De cookiemuur is zijn doel voorbij geschoten, zo lijkt het. Na diverse andere partijen beslist ook de NPO dat de cookiemuur niet langer nodig is. Het besluit volgt op de voorgenomen versoepeling van de cookiewet. De Nederlandse cookiewet was strenger dan de Europese tegenhanger, welke desondanks op meer steun kan rekenen.

De Nederlandse regering is van plan om de cookiewet aan te passen zodat er geen expliciete toestemming meer gegeven moet worden voordat een website analytische cookies op een systeem mag plaatsen.

De NPO is blij dat de muur naar de eeuwige jachtvelden kan worden gestuurd. De omroep voelde zich ertoe gedwongen om de muur op te zetten, zonder dat het daar de noodzaak toe zag op wettelijke verplichtingen na.

De cookiemuur van de NPO werd in juni 2012 ingevoerd en vindt precies een jaar later zijn einde.