4min

In de Verenigde Staten heeft het Office of Unfair Import Investigations (OUII) advies gegeven aan de International Trade Commission (ITC) over Google’s argumenten waarmee het Samsung wilde helpen in een rechtszaak met Apple. Het ITC is gemachtigd om in de Verenigde Staten een importverbod op te leggen, indien er sprake is van patentinbreuk. Alle argumenten die Google heeft aangeleverd zijn door het OUII van tafel geveegd, waardoor een verbod op Android-toestellen van Samsung ineens een stuk dichterbij is gekomen. Wel kan Samsung het verbod waarschijnlijk eenvoudig pareren middels een software-update.

Het aantal rechtszaken waarin Android-toestellen het middelpunt vormen, zijn al jarenlang niet meer te tellen. Android is in een korte tijd zeer succesvol geworden en het moge duidelijk zijn dat een groot aantal advocatenkantoren daarvan mee profiteert. In de meeste rechtszaken is in de ene hoek Apple te vinden en in de andere hoek Samsung. Beide bedrijven hebben veel succes op de smartphonemarkt en beschuldigen elkaar over en weer van het kopiëren van producten en inbreuk op patenten.

Door de grote groei van de smartphonemarkt worden de belangen ook alsmaar groter en krijgen meer bedrijven ermee te maken. De rechtszaken worden mede hierdoor steeds complexer en rechters schakelen daarom adviesorganen in, zoals in dit geval het OUII, om te helpen tot een goed oordeel te komen. In de zaak die op 1 augustus voor komt tussen Apple en Samsung heeft het OUII advies gegeven. In deze zaak eist Apple een verbod op Android-producten van Samsung. Verschillende bedrijven waaronder Google, HTC, Rackspace, Red Hat en SAP hebben verklaringen ingediend bij de rechtbank, ter verdediging van Samsung.

De argumenten van Google, die waarschijnlijk als meest waardevolle input werden gezien, zijn echter allemaal van tafel geveegd door het OUII. In totaal zijn er 17 uitgebreide publicaties geweest over de argumenten van Google. Zo heeft Google aangegeven dat het in het publieke belang is dat de smartphones van Samsung niet worden verboden. Deze verklaring staat echter haaks op eenzelfde verklaring die Motorola, een dochteronderneming van Google, recent heeft gedaan. Daarin verklaart Motorola het tegenovergestelde omtrent een verbod op toestellen van Apple, in een rechtszaak tussen Samsung en Apple, waarin Samsung een verbod eist op Apple-producten.

Ook is Google creatief geweest met de Amerikaanse wetgeving, het geeft een andere interpretatie aan de wet dan in dit geval het OUII doet. Dit is iets wat in principe alleen laat zien dat de advocaten van Google hun werk goed doen; Elke goede advocaat probeert, waar mogelijk, een wet zo te interpreteren dat het in het voordeel is van de eigen client. In dit geval ging het erom dat Google had verklaard dat een importverbod op Android-toestellen van Samsung geen ‘voordeel’ brengt in het publieke belang. Het OUII zegt hierover dat dit min of meer de wereld op zijn kop is, de regelgeving stelt volgens het OUII dat er een importverbod moet worden ingesteld, tenzij het in het publieke belang is om dit niet te doen.

Het publiek heeft namelijk ook recht heeft op bescherming van intellectueel eigendom. Google probeerde hiermee dus min of meer de zaak en bewijsvoering om te draaien. Er moest worden aangetoond waarom een importverbod een voordeel zou opleveren voor het publieke belang, in plaats van of er sprake is van inbreuk op patenten. Het is een zeer slimme poging van Google, maar het heeft in dit geval geen stand gehouden.

Een ander argument van Google is dat: "De patenten van Apple niet inventief zijn en er kan makkelijk omheen gewerkt worden". Volgens het OUII is de invloed op het publieke belang dan maar erg klein en als Samsung om deze patenten heen ontwerpt, kan de hele zaak van tafel. Samsung had er eigenlijk in eerste instantie al omheen moeten werken.

Tot slot argumenteerde Google dat er maar weinig concurrentie is in de markt, een argument dat OUII wederom van tafel veegt omdat er voldoende Android-fabrikanten zijn.

Resumerend komt het erop neer dat het OUII alle argumenten van Google van tafel heeft geveegd en geen reden ziet om geen importverbod in te stellen. Wel moeten we daarbij opmerken dat als Samsung om de patenten van Apple heen werkt, een verbod gewoon voorkomen kan worden. Dit is iets wat het OUII ook heeft vastgesteld in het onderzoek. De kans is dus groot dat de geschiedenis zich herhaalt en dat als er een verbod komt, Samsung dit zal pareren met een software-update. Daarna kan het verbod weer worden opgeheven.

Wat overigens opvallend is aan deze zaak is dat Google ervoor heeft gekozen om als derde partij (buitenstaander) argumenten in te dienen, als vriend van de rechtbank, ter verdediging van Samsung. Dit terwijl Google bij een rechtszaak tussen HTC en Apple echt participeerde in de rechtszaak. Waarom Google hiervoor heeft gekozen is niet duidelijk, dit kan een strategiewijziging van Google zelf zijn, maar het kan ook een keuze van Samsung betreffen.