Vorige week riep de ING een storm van kritiek over zichzelf af, toen het een nieuw plan bekendmaakte. De bank wilde het betalingsgedrag van klanten in kaart brengen en advertenties daarop afstemmen. De bank is er na de slechte ontvangst niet zeker van of de test nog wordt uitgevoerd.

De bank is van plan om kritische mensen naar hun mening te vragen. De test wordt om die reden voorlopig uitgesteld, maar wellicht komt het er überhaupt niet meer van. Aan de hand van de gesprekken zal een besluit worden genomen. Dat meldt directievoorzitter Nick Jue in een open brief.

In de brief wordt nogmaals benadrukt dat de ING nooit van plan is geweest om persoonlijke gegevens te delen met adverteerders, laat staan te verkopen. Individueel herleidbare gegevens zullen door de ING dan ook nooit aan derden worden verstrekt. Het betalingsgedrag zou bovendien enkel geanalyseerd worden als er toestemming voor wordt verleend.

Het doel van de test was bovendien om te kijken of de ING erin kon slagen om klanten financieel fit te krijgen door ze bewust te maken van hun betalingsgedrag en te helpen bij dagelijkse uitgaven.