De Turkse blokkade van Twitter is na twee weken opgeheven. Dat gebeurde naar aanleiding van een uitsprak van het gerecht. Vooralsnog is de blokkade van YouTube nog in stand.

De blokkade van Twitter was een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de Turkse bevolking, zo oordeelde de rechter al op 26 maart. Waarom het alsnog meer dan een week duurde voordat de blokkade is opgeheven is onduidelijk.

Sinds 21 maart was het via de normale wegen niet meer mogelijk om gebruik te maken van de microblogdienst. De blokkade was in het leven geroepen omdat de dienst premier Erdogan in diskrediet zou brengen met leugens. Er werd schande gesproken over de premier, er waren opnames uitgelekt waarin hij met zijn zoon de verduistering van een grote som geld besprak.

Google’s videosite YouTube is tot op heden wel geblokkeerd. De populaire website werd onbereikbaar gemaakt omdat verzoeken tot verwijdering van bepaalde video’s niet werden gehonoreerd. Deze blokkade volgde een week na die van Twitter.