1 min

De huidige voorzitter van de Europese Unie, Italië, heeft een voorstel ingediend om de Europese netneutraliteit verder af te zwakken. Volgens het Italiaanse voorstel mogen providers verkeer afknijpen en blokkeren als het netwerk overbelast dreigt te raken, als het nodig is voor de beveiliging of als de eindgebruiker dat wil.

Met dit voorstel komt de Europese netneutraliteit ernstig onder druk te staan, aldus privacy-organisatie Edri. Het geeft de providers handvatten om verbindingen te gaan afknijpen onder de noemer van overbelasting of beveiliging. Waardoor de hele wet rond netneutraliteit min of meer waardeloos kan worden. Het voorstel van Italië zijn meer gebaseerd op richtlijnen dan op harde regels.

Aangezien Italië het voorstel doet als voorzitter van de EU moeten alle ministers zich er nu over gaan buigen. Oo kunnen de ministers nog aanpassingen doen in het voorstel. Het gaat dus nog wel even duren voordat er Europese wetgeving is rond netneutraliteit. In Nederland hebben we al wetgeving rond netneutraliteit en daarop was het eerste voorstel in Europa gebaseerd. De wetgeving in Nederland is erg streng en laat vrijwel geen uitzonderingen toe.

Ook lijkt Italië tegen het afschaffen van roamingkosten te zijn binnen de EU. Italië is bang dat als de Europese telecommarkt wordt opengegooid alle providers de tarieven gaan verhogen in het thuisland om de lagere winst uit roaming te compenseren. Op dit moment ligt er een voorstel om de roamingtarieven binnen de EU af te schaffen vanaf 15 december 2015. Of dat ook gaat gebeuren is nog maar de vraag.