2min

Via een persbericht heeft de Europese Commissie vandaag aangekondigd dat het samen met de techbedrijven; Facebook, Microsoft, Twitter en YouTube een gedragscode voor het internet heeft opgesteld. Daarmee willen de bedrijven en de Commissie haatzaaien op het internet tegengaan.

De bedoeling is dat berichten die volgens de gedragscode niet door de beugel kunnen binnen een dag van het internet verwijderd worden. Hoe dat precies gaat werken is nog niet duidelijk, daar wordt nog over gesproken, al staat in het persbericht wel dat het de bedoeling is om een transparante procedure te ontwikkelen waarbij notificaties van gebruikers de leidraad moeten vormen.

De drie pagina’s tellende gedragscode bevat de volgende definitie van haatzaaien: "publiekelijk oproepen tot geweld of haat jegens een groep mensen, of een lid van een groep, gedefinieerd door ras, kleur, religie, afkomst, of nationale of etnische oorsprong." Daarnaast wordt expliciet vermeld dat de gedragscode ook van toepassing is op "zaken die de Staat of zijn inwoners beledigen, shockeren of verstoren."

De plannen zijn al meteen met scepsis ontvangen. In een gezamenlijk statement melden European Rights Digital (EDRi) en Access Now "geen vertrouwen" te hebben in de gedragscode. De bedoeling was volgens de organisaties om "terroristische activiteiten en haatzaaien op het internet" tegen te gaan, maar in plaats van zichzelf een rol hierin toe te kennen, legt de Europese Commissie de verantwoordelijkheid bij bedrijven. Dat vinden zowel EDRi als Access Now geen verstandige keuze.

De twee organisaties waarschuwen er verder voor dat de gedragscode zoals deze er nu ligt voor lijkt te gaan op de wet. Dat komt vooral doordat "privébedrijven gevraagd wordt om op arbitraire wijze hun gebruiksvoorwaarden toe te passen." Het is dus nog maar de vraag in hoeverre de code er zomaar kan komen.