2min

Een groot probleem voor internetdiensten die gebruikers zelf video’s laten uploaden is het feit dat ook extremisten er gebruik van maken. Reuters weet te meldden dat Facebook en Google een nieuwe methode hebben ontwikkeld om dit aan te pakken. Gewelddadige propaganda zou nu automatisch van hun sites verwijderd worden.

De techniek die de bedrijven gebruiken is dezelfde die ingezet wordt om inbreuk op auteursrechten te voorkomen. Volgens Reuters kennen de internetbedrijven automatisch een "hash" toe aan een video. Die "hash" laat zich het best omschrijven als een soort unieke digitale vingerafdruk, die gebruikt kan worden om te vergelijken met andere video’s.

Op die manier is het relatief eenvoudig om te zien of een video bijvoorbeeld gebruik maakt van muziek waar auteursrecht op rust. Deze techniek is nu dus ook uitgebreid naar extremistische video’s. Door een "hash" toe te kennen aan een eerder verwijderde video met bijvoorbeeld gewelddadige inhoud, is het makkelijk om nieuwe beelden daarnaast te leggen.

Helemaal automatisch verloopt het systeem niet. Reuters schrijft dat er een database opgesteld wordt waar video’s met een deelse match terecht komen. Die moeten nagekeken worden door werknemers van de internetbedrijven, om zeker te weten dat ze verboden content bevatten.

Op dit moment wordt er al veel gebruik gemaakt van mensen om video’s te controleren. Als een gebruiker op YouTube bijvoorbeeld aangeeft dat een video ongewenste inhoud bevat, komt die terecht bij een medewerker die de video moet controleren. Zo weet men ook echt zeker dat geplaatste beelden tegen de gebruikersvoorwaarden ingaan.

Dat internetbedrijven nu automatisch gaan controleren op extremistische video’s komt voort uit een oproep van wereldleiders in april. Zij riepen hiertoe op omdat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van sociale media door bijvoorbeeld de terroristische organisatie IS, om zo nieuwe leden te werven.