Abonneer je gratis op Techzine!

De voorgenomen bewaarplicht voor al het dataverkeer van alle burgers in de Europese Unie lijkt een stap te ver. Dat stelt voorzitter J. Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vrijdag in een ingezonden brief in NRC Handelsblad.

Met een langdurige bewaarplicht voor de communicatiegegevens van honderden miljoenen burgers lijkt een verdragsrechtelijke en principiële grens te worden overschreden. Maatschappelijk noodzakelijk betekent in dit geval immers niet veel meer dan handig voor een op onderdelen minder efficiënt optreden van het inlichtingen- en opsporingsapparaat. We moeten het niet gewoon gaan vinden dat de overheid op grond daarvan de telecomsector verplicht om alle communicatie van alle burgers, ook de totaal onverdachte onder hen, langer op te slaan dan gebruikelijk is”, schrijft Kohnstamm.