Abonneer je gratis op Techzine!

De eerste gedragsregels voor Second Life zijn door IBM uitgebracht, deze regels zijn bedoelt voor het personeel dat gebruik maakt van dit soort online mogelijkheden. Ook Intel denkt erover om gedragsregels voor virtuele werelden als Second Life uit te brengen.

Het wordt voor steeds meer bedrijven duidelijk dat online-werelden zoals Second Life een mogelijkheid zijn om handel te drijven. Veel personeel wordt dan ook aangemoedigd om aan dit soort online-werelden mee te doen.

IBM en Intel gebruiken beide deze online sociale omgevingen om reclame te maken voor hun producten en om online te vergaderen. Om te zorgen dat het imago van het bedrijf geen schade leidt door gedrag van personeel, zijn er regels vastgelegd.

Om te zorgen dat het personeel herkenbaar blijft, iets waar Intel en IBM waarde aan hechten, heeft Intel bijvoorbeeld de achternaam Intel geclaimed voor al haar personeel. Ook het uiterlijk is belangrijk.
IBM wil niet te kritisch zijn. Het komt vooral neer op ‘Be a good 3D Netizen’. Of men ook sancties kan verwachten als men de regels niet naleeft, is nog niet bekend. IBM wil gewoon haar bedrijfsimago niet al te veel schaden of verwarring zaaien.