Bedrijven hebben hun bedrijfsvoering door de huidige pandemie snel kunnen aanpassen. Toch belemmeren conservatisme bij topmanagers, verouderde werkmethodes of workflows bedrijven om zich bij toekomstige disrupties opnieuw aan te passen. Dit concludeert ServiceNow in een recent onderzoek.

Uit het pan-Europese onderzoek van ServiceNow komt naar voren dat bedrijven hun bedrijfsvoering in snel tempo hebben aangepast vanwege de huidige pandemie. Dit geven de meeste ondervraagde C-level bestuurders en werknemers aan. Bijna alle topmanagers geven aan dat de huidige COVID-19 pandemie hun bedrijven heeft gedwongen om anders te gaan kijken hoe er wordt gewerkt.

Deze verfrissende blik werd door de ondervraagde medewerkers gewaardeerd. De meesten van hen geven in het onderzoek aan dat hun werkgever nieuwe en betere manieren van werken heeft geïntroduceerd.

Terugkeer naar oude situatie

Ondanks deze mooie ontwikkelingen, blijkt dat bedrijven zich op de langere termijn niet opnieuw kunnen aanpassen als zich een grote disruptie voordoet. Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna de helft van de topmanagers de nu aangepaste werkmethoden, zoals werken op afstand en digitale workflows, weer willen terugdraaien. Zij zien wel de voordelen van werken op afstand, maar zijn bezorgd over wat dit op de langere termijn voor gevolgen gaat hebben voor de dagelijkse werkzaamheden. Ook zijn zij bezorgd over de output van medewerkers en of teams wel goed kunnen samenwerken. Voor de medewerkers zijn al deze genoemde problemen een stuk minder belangrijk.

Tip: ServiceNow lanceert Paris, sneller inspelen op transformatie en IoT

Vasthouden aan oude workflows

Een ander belangrijk punt dat de onderzoekers van ServiceNow in hun onderzoek signaleren, is dat veel van de ondervraagde managers en werknemers aangeven dat hun bedrijven nog steeds te veel hangen aan oude werkmethoden of workflows.

De meeste respondenten geven aan dat hun werkzaamheden vaak nog steeds op offline workflows zijn gebaseerd in plaats van digitale workflows. Denk daarbij onder meer aan workflows voor het goedkeuren van documenten, het rapporteren van IT-security-incidenten of het vragen van technische ondersteuning.

Ongeveer de helft van de respondenten beschikt niet over een volledig geïntegreerd digitaal platform voor het afhandelen van hun digitale workflows. Daarnaast wordt er ook steeds minder geïnvesteerd in het zo efficiënt mogelijk maken van de dagelijkse gang van werkzaamheden. Geld dat beschikbaar komt gaat nu eerder naar het herstellen van de omzet en innovatie, dan het efficiënt inrichten van (digitale) workflows binnen bedrijven.

Investeren in digitale workflows belangrijk

De onderzoekers zijn niet helemaal negatief en stellen dat er wel enige vooruitgang wordt geboekt met het implementeren van digitale workflows voor de dagelijkse gang van zaken. Maar deze investeringen zijn volgens hen nog niet genoeg om eventuele nieuwe disrupties adequaat het hoofd te kunnen bieden.

Investeren in digitale workflows en bijbehorende geïntegreerde systemen en platforms is volgens hen eigenlijk een must do. Anders zal voor deze bedrijven de toekomstige (digitale) manier van werken niet arriveren en zullen zij uiteindelijk achterop gaan lopen bij hun concurrenten.

Tip: Niemand weet wat ServiceNow doet en wat je ermee kan