Abonneer je gratis op Techzine!

Het hooggerechtshof van Hamburg heeft RapidShare bevolen om voortaan op actieve basis het toegestuurde materiaal te controleren op de aanwezigheid van auteursrechtelijk beschermde content. Eerder werd dezelfde beslissing ook al genomen in een aantal kleinere rechtszaken. RapidShare delft nog steeds niet definitief het onderspit, de beslissing kan worden aangevochten.

Filesharing-websites verkeren op dit moment in zwaar weer. Zo moet niet alleen RapidShare het nu ontgelden, eerder werd concurrent MegaUpload offline gehaald en werd de oprichter aangeklaagd. Het is nog onduidelijk wat er met de data van de MegaUpload-gebruikers zal gebeuren.

RapidShare moet nu op actieve basis de ontvangen data gaan monitoren voordat deze online geplaatst kan worden. Omdat RapidShare erg veel verkeer moet bedienen lijkt het vrijwel onmogelijk om dit proces handmatig te laten verlopen. RapidShare zal een automatische controle moeten ontwikkelen, zo wordt verondersteld.

Opvallend genoeg werd door het Europees gerechtshof onlangs nog besloten dat het sociale netwerk Netlog niet gedwongen kan worden om content te monitoren omdat dit de privacy van de gebruikers zou schaden. Omdat RapidShare echter geen sociaal netwerk is, lijkt privacy niet van een even groot belang te zijn, getuige de uitspraak.