Deloitte heeft een platform ontwikkeld waarmee overheden de publieke gezondheidszorg kunnen moderniseren. Het platform is gebouwd op basis van de Work.com-oplossingen van Salesforce.

Met het platform willen de consultants overheden helpen inwoners en werknemers op een veilige manier weer aan het werk te laten gaan na de huidige coronacrisis. De oplossing moet met behulp van data inzichtelijk maken hoe het gezondheidsecosysteem functioneert.

Daarnaast moet het platform hulpbronnen kunnen toewijzen, zodat er een omgeving wordt gecreëerd die een veilige terugkeer naar de werkvloer mogelijk maakt. Verder moet het platform over de juiste communicatiemiddelen beschikken waarmee het publiek kan worden bereikt en geïnformeerd.

GovConnect

Het platform GovConnect is een platform waarmee overheden een stappenplan en test cases kunnen ontwikkelen. Het beschikt daarvoor, onder meer dus via de Work.com-oplossingen van Salesforce, over CRM- en mobiele functionaliteit, in combinatie met integratiemogelijkheden met de systemen en devices van werkgevers, werknemers, bezoekers van publieke gebouwen, leveranciers en campus-omgevingen.

Features

Belangrijke features van het platform zijn onder meer mogelijkheden op het gebied van het in de gaten houden van ziekteverspreiding en vaccinatieregisters om informatie over de publieke gezondheidszorg te delen, CRM-functionaliteit voor contactonderzoek en de follow-ups voor deze onderzoeken.

Ook  beschikt het platform over een applicatie die het mogelijk maakt het complete ziekte testbeleid en -uitvoering te stroomlijnen. Daarnaast kan het platform aangeven welke technologische vereisten hiervoor allemaal nodig zijn.