NetApp heeft onlangs de Spot Wave -data managementoplossing gelanceerd. Met deze oplossing kunnen bedrijven makkelijker op Apache Spark gebaseerde applicaties voor het analyseren van bid data naar Kubernetes-omgevingen brengen.

 NetApp zet steeds meer in op Kubernetes, maar toont ook veel interesse voor het multicoudbeheer voor applicaties met veel data, zoals we hier en daar al uitgebreid hebben beschreven. Zo werd recent nog bijvoorbeeld de specifieke datamanagement suite voor Kubernetes NetApp Astra gelanceerd.

Spot Wave en Apache Spark

Met de nu uitgebrachte oplossing Spot Wave, op basis van technologie van het vorig jaar door NetApp overgenomen Spot, wordt ook het multicloudbeheer voor applicaties met big data, in het bijzonder de opensourcetoepassing Apache Spark, weer aandacht gegeven. En dan in het bijzonder in de combinatie met, jawel, Kubernetes.

Functionaliteit Spot Wave

De oplossing Spot Wave automatiseert de uitrol van Apache Spark-applicaties naar Kubernetes clusters. Data scientists kunnen hiermee vanuit een grafische visuele interface Apache Spark-clusters starten met de van de Spot Ocean-oplossing afkomstige serverless compute engine. Daarnaast helpt de tool ook deze specifieke clusters in te richten en te configureren. Het cluster wordt door Spark Wave binnen Kubernetes automatisch aangepast en de workloads worden op basis van Ml-algoritmes automatisch op- of afgeschaald. Op deze manier zorgen klanten ervoor dat de juiste rekenkracht zo efficiënt mogelijke wordt ingezet, zo geeft NetApp aan.

De Spot Wave-oplossing beslist ook geheel automatisch wanneer het on-demand- of al gereserveerde instances moet inzetten om de kosten zo laag mogelijk te houden. Verder zorgt de oplossing ervoor dat de configuratie van de Apache Spark-applicaties continue wordt aangepast aan de uit te voeren taken op basis van analyses van deze taken gestelde eisen.

Spot Ocean naar Azure Kubernetes Service

Naast Spot Wave maakt NetApp bekend dat het zijn al bestaande serverless compute engine voor het uitrollen van containers Spot Ocean nu ook beschikbaar maakt op de Microsoft Azure Kubernetes Service. Spot Ocean was al eerder beschikbaar voor de Elastic Container Service (ECS) en Elastic Kubernetes Service (EKS) van AWS en de Google Kubernetes Engine (GKE).