Onderzoekers van Intel Labs en Cornell University hebben een nieuwe onderzoekschip ontwikkeld genaamd Loihi. Dit is een chip die gebaseerd is op structuren in het menselijke brein, wat ertoe leidt dat de Loihi-chip bepaalde gevaarlijke chemische stoffen kan identificeren op basis van hun geur.

Loihi kon elke geteste chemische stof via de geur identificeren, zonder zijn geheugen van eerder geleerde geuren te verliezen, stellen de onderzoekers. De chip heeft verder een grote nauwkeurigheid in vergelijking met andere herkenningssystemen. Daarbij hoort overigens ook een diepgaand trainingssysteem dat ongeveer 3.000 keer meer samples vereist om hetzelfde niveau van nauwkeurigheid te bereiken als andere systemen.

Loihi bootst na hoe de menselijke hersenen processen en problemen oplossen. De chip is volgens Intel uniek, omdat hij de kennis die hij al bezit kan gebruiken om conclusies te trekken over nieuwe gegevens, waardoor het trainingsproces exponentieel wordt versneld.

Nabootsing hersenen

Het recente onderzoek met de chip beschrijft hoe Intel Labs en de onderzoekers van Cornell een neuraal algoritme hebben gecreëerd op basis van de neuronencircuits van het menselijke brein. De chip kon daardoor de geur van 10 verschillende gevaarlijke chemicaliën leren en herkennen.

Wanneer iemand een bepaalde geur van een stof ruikt, stimuleren de moleculen van die stof de reukcellen in de neus die signalen naar de hersenen sturen. Vervolgens genereren elektrische pulsen binnen een onderling verbonden groep neuronen een unieke ervaring van die geur. Deze unieke elektrische pulsen worden ook gebruikt in de Loihi-chip van Intel.

In het onderzoek werd een dataset gebruikt die bestaat uit data over 72 bekende chemische sensoren in de hersenen en hoe die reageren op de geur van elke chemische stof. Die gegevens werden gebruikt om wat het team “een schakelschema van biologische reukzin” noemt te configureren. Hiermee was Loihi vervolgens in staat om de neurale representatie van elke geur te herkennen en elke geur te identificeren.