Op Tweakers.net is een bericht gepost over een doorbraak op het gebied van gegevens opslag. In het artikel wordt verwezen naar een onderzoek van de universiteit van Wisconsin. Onderzoekers zijn er in geslaagd om geheugen te bouwen dat enen en nullen presenteert als enkele atomen. Hierdoor zou de datadichtheid van opslagmedia met een factor 1000 kunnen worden vergroot.
De doorbraak die het geheugen mogelijk maakte was een methode voor precieze positionering van atomen binnen de banen. De datadichtheid die hierdoor ontstaat is 250 triljoen bits per vierkante inch. Dit maakt het mogelijk maar liefst 7800 DVD’s op die vierkante inch op te slaan.

Tegenover deze doorbraak staan echter nog wel een aantal problemen zoals een trage leessnelheid. De onderzoekers verwachten echter dat deze problemen ook op te lossen zijn.