2min Devices

DeCSS-zaak gewonnen door filmindustrie

DeCSS-zaak gewonnen door filmindustrieRechters kunnen internetgebruikers verbieden codes op internet te plaatsen die gebruikt kunnen worden voor het illegaal kopiëren van dvd’s. Deze uitspraak van het Hooggerechtshof in Californië betekent een overwinning voor de filmindustrie. De rechtszaak werd door velen gezien als een gevecht tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op handelsgeheimen. Overigens liet het Hooggerechtshof de vraag open of codes onder het handelsgeheim vallen. Deze vraag mag beantwoord worden door een lagere rechter. De rechtbank maakte wel duidelijk dat het online plaatsen van handelsgeheimen niet toelaatbaar is. Hiermee herzag de rechter een oordeel van een lagere rechter die had geoordeeld dat het verspreiden van industriële geheimen beschermd was door het recht op vrijheid van meningsuiting.

De zaak draait rond de Amerikaanse computerprogrammeur Andrew Bummer die in 1999 een dvd-kraakcode op internet plaatste waarmee gebruikers auteursrechtelijk beschermde films konden kopiëren. In eerste instantie verbood een New Yorkse districtsrechter het publiceren van de broncode van DeCSS. Deze uitspraak werd in november 2001 door een rechter in Californië verworpen. Deze oordeelde dat ‘het bedrijfsgeheim’ van de DVD Copy Control Association (CCA), die de beveiliging CSS heeft ontwikkeld, niet opweegt tegen het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting.