2min

Tags in dit artikel

, ,

In 2004 zal het gebruik van storage-systemen zoals NAS en SAN enigszins toenemen. Ongeveer 15 procent van de organisaties verwacht een stijging van het in 2004 te besteden budget aan storage-toepassingen. De toename wordt met name verwacht door instellingen in de gezondheidszorg (40 procent van de instellingen verwacht een stijging)en de overheid (22 procent). Daarnaast blijkt vooral de grootzakelijke markt in een derde van de gevallen een toename in storage bestedingen aan te geven.

Dit blijkt uit de rapportage ‘Storage Outlook 2004’ van Heliview. Voor het onderzoek zijn ongeveer 700 interviews bij Nederlandse bedrijven en instellingen uitgevoerd. De meting vormt een onderdeel van de Heliview ICT Monitor™, van het onderzoekbureau uit Breda.

Top van de zakelijke markt ziet het belang van disaster recovery…
In 91% van de gevallen zijn organisaties met meer dan 200 werknemers strategisch actief met disaster recovery. Bij kleinere MKB-ers is dit minder dan de helft van de vestigingen. In totaliteit geeft bijna de helft van de organisaties met een disaster recovery plan aan dat ICT een cruciale rol speelt in het geheel. Onderwijsinstellingen blijven echter achter bij andere sectoren. Dit ondanks het belang van data beschikbaarheid in deze sector.

Voor wat betreft storage focus gebieden blijkt meer dan de helft van de zakelijke markt back up procedures als prioriteit te zien. Data replicatie heeft daarnaast nog beperkte aandacht.

Storage nog geen prioriteit bij outsourcing…
Ruim 20% van de financiële en zakelijke dienstverleners brengt momenteel storage activiteiten onder in externe datacenters. In de bouw, transport en zorgsector vinden dergelijke toepassingen nauwelijks plaats. In totaal geeft zo’n vijfde van de zakelijke markt aan IT activiteiten geheel of gedeeltelijk uit te besteden terwijl als het specifiek gaat om storage outsourcing dit minder dan 10% is. Tenslotte ziet Heliview dat HP een dominante rol speelt in de markt voor storage oplossingen.