min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Een consortium geleid door Hewlett-Packard moet het nieuwe ‘Big Brother’ systeem voor Europa gaan ontwerpen en bouwen. HP gaat samen met het Duitse Steria Mummert en het Luxemburgse Primesphere een ontwerp maken voor het nieuwe Schengen Information System (SIS) II en het Visa Information System (VIS). Hierdoor zou er binnen de EU een veel betere grensbewaking moeten ontstaan.

SIS II gaat informatie verschaffen over gezochte personen, maar ook zaken als gestolen voertuigen, identiteits bewijzen en bankbiljetten door middel van een grote centrale database. Deze database gaat door alle (lokale) autoriteiten van de EU lidstaten gebruikt worden. SIS II zou volgens HP in 2007 operationeel moeten zijn.

Een zeer opmerkelijke toevoeging aan het systeem is de opslag van vingerafdrukken en foto’s. Dit houdt verband met de plannen voor een biometrisch paspoort voor alle EU lidstaten. Hierin zijn op digitale wijze vingerafdrukken van de eigenaar opgeslagen. Deze paspoorten zijn in de V.S. al in gebruik, en Europa gaat zich aan dezelfde standaarden houden.

Tel hier nog diverse stukken data bij op (denk aan voertuig databases, ‘no-travel’ lijsten en iets minder toegankelijke terroristen lijsten) en de eerste stappen richting internationale samenwerking in de strijd tegen het terrorisme zijn gezet.