2min

Tags in dit artikel

, ,

Het Europees Parlement heeft de softwarepatentenrichtlijn met 648 van 680 stemmen verworpen. Slechts 14 Europarlementariërs stemden tegen verwerping.

Daarmee was de stemming voorlopig de laatste aflevering van de softwarepatenten-soap. Rapporteur Michel Rocard haalde stevig uit naar de ministerraad en de commissie. Softwarepatenten bevinden zich nu in een afgesloten juridisch vacuum, het parlement heeft door verwerping van de richtlijn duidelijk "nee" gezegd tegen legalisatie. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de EU dat het parlement een gemeenschappelijk standpunt van de ministerraad verwerpt.

Een reactie van Wiebe van der Worp, voorzitter van Vrijschrift: "De stemming wordt gezien als een overwinning voor consumenten en het MKB.

Vrijschrift/FFII roept octrooiverslaafden op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet te ontlopen, te starten met concurrentie op basis van prijs en kwaliteit i.p.v. de hoeveelheid speculatieve softwarepatenten die men bezit. Onze politieke boodschap is helder: als wij willen innoveren in Europa om op te kunnen tegen de VS en Japan, en oprukkende nieuwe economieën als China en India, dan moeten we alle zeilen bijzetten en kunnen we niet een Europees Octrooibureau gebruiken dat op zijn eigen houtje en zonder noemenswaardige controle een nogal onevenwichtige nadruk op één beleidsinstrument legt, namelijk het octrooi."

Vrijschrift/FFII staat achter het streven om Europees Octrooibureau onder Europese controle te plaatsen. Daarnaast mag niet vergeten worden dat nationale regeringen rechtstreeks invloed hebben op het functioneren van Europees Octrooibureau en dat daar jaren niets mee gedaan is. Hier ligt een belangrijke vervolgtaak voor nationale parlementen. De vragen hierover van tweede kamerlid Arda Gerkens (SP) zijn nog steeds niet beantwoord.

Het dossier zal de volle aandacht van Vrijschrift houden, dit is pas de eerste mijlpaal. De uit zijn lagers gelopen octrooiverleningpraktijk zal eerst gereviseerd moeten worden om vervolgens naadloos onderdeel uit te maken van een nationaal en Europees innovatiebeleid. De politiek moet snel handelen want we worden nu links en rechts ingehaald.