Het Europese Hof gaat toch niet de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) toetsen. Het International Trade Committee (ITC), de commissie die een belangrijk stemadvies over het ACTA-verdrag moet uitbrengen, heeft het voorstel van tafel geveegd. Dat betekent dat het Europees Parlement toch in juni over het verdrag zal gaan stemmen.

Het leek erop dat het Europese Hof het ACTA-verdrag zou toetsen aan Europese en internationale wetgeving. Zowel vanuit de Nederlandse Tweede Kamer als het Europees Parlement gingen geluiden op om de stemming over het verdrag uit te stellen totdat het Hof haar oordeel had uitgesproken, maar een meerderheid van de leden van de ITC heeft vandaag tegen dat voorstel gestemd. Van de 28 leden waren 21 parlementariërs tegen het voorstel om het verdrag voor te leggen aan het Europese Hof, 5 stemden in met het voorstel en 2 onthielden zich van stemmen.

Waarschijnlijk stemde een meerderheid tegen het voorstel om het verdrag aan het Europese Hof voor te leggen omdat deze instantie lange tijd nodig heeft om het wetsvoorstel te toetsen. Om een snelle en daadkrachtige besluitvorming te bevorderen besloot de commissie om niet het advies van het Hof af te wachten.

Rapporteur David Martin heeft nu gezegd dat het originele tijdspad weer in werking zal treden. Dat betekent dat het wetsvoorstel langs 4 verschillende commissies zal gaan die ieder hun eigen mening geven. Het ITC is verantwoordelijk voor het formuleren van het eindadvies aan het Europees Parlement en zal daarbij rekening houden met de deeladviezen van de 4 subcommissies. Als deze commissie haar advies heeft gegeven, zal het Europees Parlement hierover plenair discussiëren en vervolgens stemmen. Dit proces zal volgens de planning plaatsvinden in juni.

ACTA staat voor Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Met deze wetgeving wil de Europese Commissie een einde maken aan de handel in namaakartikelen en intellectueel eigendom beter beschermen. De vrees dat het verdrag meer kwaad dan goed doet is echter alom aanwezig.