Microsoft’s nieuwe bestandssysteem WinFS zal pas verschijnen nadat Windows Vista op de markt is, maar op de Professional Developers Conference 2005 kon een demonstratie van het systeem afgelopen woensdag op behoorlijk wat aandacht rekenen.

WinFS is al geruime tijd in ontwikkeling en was lange tijd topprioriteit bij Microsoft. De eerste onthullingen werden reeds gedaan op de PDC in 2003, maar sinds de aankondiging dat WinFS geen onderdeel zou uitmaken van Vista leek het systeem een stille dood gestorven.

Op de PDC 2005 bewees Microsoft echter het tegendeel door een demonstratie te geven met het systeem.
WinFS is een combinatie van het SQL systeem en het huidige NTFS bestandssysteem. Daarmee wordt er voor elk bestand metadata aangemaakt en data als contactpersonen en kalenders gestructureerd opgeslagen. Het systeem kan dus gezien worden als een soort database.

Grote databases staan er echter om bekend dat ze full-time moeten worden onderhouden door administrators. Microsoft heeft daar echter een oplossing voor gevonden in de vorm van de "Guardian". Dit stukje software houdt het bestandssysteem in de gaten en kan veel dingen zoals fouten automatisch afhandelen zonder de tussenkomst van een administrator.

Het nieuwe systeem betekent ook het einde van de bekende bestands en mappenstructuur die momenteel gebruikt wordt. In plaats daarvan wordt gewerkt met ‘items’ en ‘associations’. Een Item kan een object zijn waaraan een bestand zoals een afbeelding of een document gekoppeld is, maar ook een object zonder bestand, zoals contactgegevens en e-mails.


Het WinFS bestandsysteem heeft een
ingewikkelde opbouw, maar biedt veel voordelen

De eerste categorie items waaraan een bestand gekoppeld is wordt het NTFS systeem gebruikt. Dat zorgt er tevens voor dat het systeem compatible is met de huidige Win32 applicaties. Als een bestand veranderd wordt zorgt het systeem ervoor dat de metadata in WinFS gesynchroniseerd wordt.

Als voorbeeld van dit systeem beschreef Microsoft een situatie waarin de persoonsgegevens van een contactpersoon zijn gewijzigd. Dankzij WinFS is het niet meer nodig om deze wijzigingen op verschillende plaatsen, zoals een lokaal adresboek of een adressensysteem van het bedrijf, door te voeren. Met WinFS is dat niet nodig, omdat alle systemen gebruik maken van de metadata die in het WinFS systeem is opgeslagen.

Daarnaast kunnen diverse items ook gegroepeerd worden tot één object. Zo kan het zijn dat werknemers met digitale camera’s foto’s van hetzelfde object op een pc plaatsen. Met het WinFS systeem kunnen de gebruikers één van deze items kiezen die dan de rest van de foto’s vertegenwoordigt.

De eerste beta van WinFS is inmiddels beschikbaar en werd ook uitgedeeld op de PDC. De beta draait op Windows XP SP2 en Windows Server 2003 en zal uiteraard ook compatible zijn met Windows Vista.