2min

Tags in dit artikel

, , ,

De Rabobank gaat klanten die zich nog moeten identificeren uitnodigen om dat via hun mobiele telefoon te doen. Identificatie is een wettelijke verplichting, maar kost klanten nu nog veel tijd omdat ze naar een bankkantoor moeten. Via mobiele identificatie wordt dit proces binnen een paar minuten afgehandeld.

Mobiel identificeren is sinds kort beschikbaar voor jongeren die 18 jaar worden. Vanaf die leeftijd schrijft de wet identificatie voor. Volgens de Rabobank voelt die groep zich echter niet zo aangesproken om even bij de bank langs te komen voor een administratieve verplichting. Deze mogelijkheid moet dat obstakel dus wegnemen.

De identificatie zal binnenkort ook beschikbaar zijn voor nieuwe bestuurders van verenigingen en stichtingen, al noemt de bank geen datum. Deze groep hoeft zodoende niet meer bij elke bestuurswisseling een bezoek te brengen aan de bank.

Android en iOS

Voor de identificatie op Android-toestellen maakt de Rabobank gebruik van de NFC-reader in de telefoon en de NFC-chip in een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Een korte opname van het gezicht moet vaststellen of de foto op het identiteitsdocument overeenkomst met de klant op de video. Hierbij gebruikt de Rabobank volledig geautomatiseerde biometrische controle.

Gebruikers van iOS-toestellen maken met de camera een foto van het ID-bewijs. Bij het maken van de foto krijgen zij tips om de kwaliteit te optimaliseren. Ook bij iOS wordt er gebruikgemaakt van volledig geautomatiseerde biometrische controle om te kunnen vaststellen of de persoon overeenkomt met het ID-document. Achteraf vindt nog aanvullende validatie plaats, al omschrijft de Rabobank in het persbericht niet wat dat precies inhoudt.