Door de technologische vooruitgang op het gebied van mobiele telefoons, kiezen steeds meer Britse bedrijven ervoor om hun personeel en materieel te volgen via mobiele telefoons.

Bedrijven die volgsystemen voor GSM’s aanbieden zagen de laatste jaren een explosieve groei in de vraag van bedrijven naar deze systemen.
Bedrijven opteren naar eigen zeggen uit oogpunt van efficiency voor deze systemen. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld niet alleen zien of werknemers in de kroeg zitten in plaats van in de file, maar kunnen ze voor een spoedklus ook snel de persoon vinden die het dichtst bij de klant in de buurt is.

Alhoewel veel bedrijven dus blij zijn met de systemen, zijn werknemers en organisaties die opkomen voor de privacyrechten niet echt blij met het volgen van werknemers. Volgens de tegenstanders zouden de systemen inbreuk maken op de privacy van werknemers.

Volgens Kevin Brown van het bedrijf Followus, dat volgsystemen maakt, is er niets geheimzinnigs aan de systemen, omdat er strenge regels zijn opgesteld voor het volgen via GSM. Zo moet een werknemer eerst toestemming geven om gevolgd te worden, waardoor een werkgever een werknemer nooit stiekem kan volgen.
Verder moeten bedrijven die volgsystemen exploiteren regelmatig en willeukeurig berichten sturen naar GSM’s die op dat moment gevolgd worden.

Voor het volgen van de GSM is alleen een computer met een internetverbinding nodig. Zodra de telefoon geactiveerd is voor het volgsysteem, kan het globaal gevolgd worden via een website.
De volgsystemen kenden bij de introductie in 2003 een slechte start, doordat er weinig interesse was vanuit de zakelijke markt. Door betere uitwerking van de systemen is daar echter verandering in gekomen.

Momenteel heeft Followus 50.000 gebruikers en dat aantal groeit met 5.000 extra gebruikers per maand. Het bedrijf kan GSM’s in stedelijke gebieden tot op honderd meter nauwkeurig lokaliseren. In buitenstedelijke gebieden loopt dat op tot meer dan enkele kilometers.
Alhoewel bedrijven naar eigen zeggen hun werknemers uit kostenbesparende redenen volgen of de veiligheid van werknemers willen garanderen is niet iedereen het daar mee eens.

Volgens rechtenorganisatie Liberty is het niet zozeer de technologie die vragen oproept, maar wel de manier waarop het gebruikt wordt. Zo zouden werknemers zich mogelijk gedwongen voelen om toestemming te geven voor het volgen, omdat ze bang zijn voor eventuele consequenties. Ook heeft de organisatie haar twijfels over het feit of alle bedrijven zich wel aan de strenge regels houden.

Maar volgens Wildings van de Cranfield University heeft het systeem teveel voordelen om het links te laten liggen. Bedrijven weten volgens hem ieder moment waar personeel zich bevindt en kunnen daardoor razendsnel inspringen op de vraag van klanten. Bedrijven die hun klanten niet transparant kunnen informeren, lopen de kans dat hun klanten de producten ergens anders gaan bestellen. Volgens hem is het volgen van personeel trouwens niets nieuws, want bedrijven die grote vrachtwagens op de weg hebben, gebruiken al jaren satelliettechnieken om de wagens te volgen.