2min

Tags in dit artikel

, , ,

De gemeente Helmond gaat IP-telefonie gebruiken. Voornaamste reden is het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente voor de burgers. Mitel levert de IP-telefonie en Contact Center-toepassingen. Alliantiepartner ProCurve Networking by HP levert een volledig nieuw WAN (Wide Area Network) en LAN (Local Area Network). System integrator Triple P implementeert het totale project bij de gemeente.

In oktober 2005 schreef de gemeente Helmond een Europese aanbesteding uit voor een volledig nieuw data- en telefoniesysteem voor 1070 gebruikers. Zowel de bestaande PABX-centrale als het bestaande netwerk van de gemeente waren dringend aan vervanging toe. Bovendien startte de gemeente Helmond een traject om de bereikbaarheid naar de burger toe verder te verbeteren. De aan te schaffen oplossing diende dit traject naadloos te ondersteunen. System integrator Triple P won het aanbestedingstraject uiteindelijk.

Daarbij kwam dat er een klantgerichtheidstraject loopt bij de gemeente Helmond, waarbij IP-telefonie en bijbehorende IP Contact Center-toepassingen goede ondersteuning boden. Door de aangeschafte Contact Center-applicaties zijn extra medewerkers eenvoudig bij te schakelen, bijvoorbeeld als er plotseling veel burgers bellen. Ook wordt aan bellers een wachttijdindicatie verstrekt en is de gehele bereikbaarheid eenvoudig meetbaar en daarmee verder te optimaliseren. Het stelt de Gemeente Helmond nog beter in staat invulling te geven aan de van ‘Burger naar Klant’-gedachte.

Ton Serné, country manager ProCurve Networking in Nederland: "Dankzij de open standaarden die gebruikt worden, kan de gemeente Helmond over een flexibele en voordelige netwerkoplossing beschikken die perfect samenwerkt met Mitel. Dit blijft in de toekomst een voordeel, omdat de gemeente de vrije keuze voor uitbreiding van haar netwerk behoudt."