2min

Het openbaar vervoer gebruikt steeds vaker videobewaking, blijkt uit onderzoek van Axis Communications en de International Association of Public Transport (UITP). Bijkomende digitale trends als het gebruik van realtime analytics en machine learning nemen ook toe.

Volgens het onderzoek van de Zweedse leverancier van onder meer digitale bewakingscamera’s en bijbehorende softwaretoepassingen en de internationale brancheorganisatie voor het openbaar vervoer is het gebruik van digitale bewakingscamera’s in deze sector in 2018 toegenomen.

In vergelijking met een eerder onderzoek uit 2015 is het aantal openbaar vervoersnetwerken met alleen analoge camera’s aanzienlijk procentueel gedaald, van een kwart tot 18 procent. Dit komt vooral omdat upgrades en nieuwe installaties van videobewakingssystemen steeds vaker digitaal worden uitgevoerd. Daarnaast heeft een meerderheid van de bedrijven een digitale component in hun systeem.

Inzet van realtime analytics

Naast een vergaande digitalisering van de hardware voor bewakingsdoeleinden in het openbaar vervoer, geeft het onderzoek ook aan dat vervoersbedrijven ook steeds meer realtime analyse van de videobeelden toepassen. Op deze manier kunnen reacties op kritieke situaties, zoals een veiligheidsdreiging of noodgeval, beter worden voorbereid en kan onderzoek na incidenten worden versneld.

Naast realtime analytics wordt ook steeds meer digitale technologie als machine learning toegepast. Met deze technologie kunnen de vervoersbedrijven eenvoudiger alle ‘normale’ activiteiten binnen een omgeving identificeren en bij het herkennen van afwijkende activiteiten automatisch alarm slaan. Andere voorbeelden van steeds meer gebruikte analytics-mogelijkheden zijn onder meer graffiti-detectie, perimeterbeveiliging en spoortoegangdetectie.

Meer vertrouwen van publiek en personeel

De experts van Axis Communications en de brancheorganisatie concluderen verder dat alle digitale technische verbeteringen op bewakingsgebied binnen het openbaar vervoer hebben geleid tot meer vertrouwen van passagiers en personeel in de toegevoegde waarde die videobewakingstechnologie het openbaar vervoer kan bieden. Ook heeft dit geleid tot meer vertrouwen op het gebied van privacy met betrekking tot het gebruik van deze technologieën.