min

Tags in dit artikel

, ,

Onderzoekers van de Cornell University in New York hebben ontdekt dat een grote zonnevlam er in december vorig jaar voor gezorgd heeft dat het Global Positioning System (GPS) tijdelijk ontregeld werd. Onderzoekers vrezen dat er in de toekomst ergere gevolgen ontstaan als er weer een grote vlam ontstaat.

Het is al enige tijd bekend dat zonnevlammen ook effect hebben op aarde. Als gevolg van een zonnevlam ontstaat een stroom van geladen deeltjes, ook wel zonnewind genoemd. Het is bekend dat de grotere zonnewinden satellieten en electriciteitscentrales uit kunnen schakelen, maar dat ook GPS systemen ontregeld kunnen worden, was nog niet bekend.

Uit metingen bleek dat de zonnevlam van december 2006 20.000 keer zoveel straling veroorzaakte als de zon normaal uitstraalt. Dat was volgens de onderzoekers voldoende om GPS ontvangers op het verlichte deel van de aarde te ontregelen. De onderzoekers maken zich nu zorgen over de gevolgen die optreden als er in de toekomst nog zwaardere zonnevlammen optreden. Probleem is dat de zonnevlam die in december waargenomen is, de zwaarste is die ooit gemeten is en totaal onverwachts optrad. De onderzoekers kunnen dus niet zeggen wanneer nieuwe vlammen op gaan treden en hoe groot ze zullen zijn.

NASA laat daarom momenteel onderzoek doen naar zonnevlammen en de mogelijkheden die er zijn om de impact van zonnewinden op apparatuur te voorkomen of minimaliseren.