Een Engelse dokter is een USB stick verloren met privégegevens over een cliënt. Tot overmaat van ramp waren de gegevens niet versleuteld.

De stick is gestolen uit een ziekenhuis in Nottingham. Ondanks dat er diverse voorschriften van kracht zijn over het gebruik van deze draagbaremedia, was de stick niet versleuteld. Helaas is deze dokter, die overigens in opleiding was, geen uitzondering op de regel. Eén derde van alle ‘junior’ dokters maakt geen gebruik van versleuteltechnieken om een USB stick veilig te krijgen.

Matthew Daunt is een dokter in het desbetreffende ziekenhuis. Hij zegt dat de gegevens onbeveiligd zijn, en bekeken kunnen worden op elke computer met Word, Excel en Access.

Veel dokters in opleiding nemen USB Sticks die aangeboden worden. Deze zijn echter niet versleuteld en mogen dus eigenlijk niet gebruikt worden.

Matthew vroeg vijftig dokters naar hun opslagmethode voor patiëntgegevens. Twintig dokters geven aan een USB stick te gebruiken, dertien gebruiken een hardeschijf, en drie diskettes. Iedereen die een USB stick gebruikte, gaf aan dat de informatie niet versleuteld was.