3min

Jamf, een leverancier van een beheerplatform voor Apple-devices in zakelijke omgevingen, heeft de functionaliteit verder uitgebreid. Onder meer met extra toepassingen voor security en workflows voor werken op afstand in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Met de toegevoegde functionaliteit wil Jamf ervoor zorgen dat bedrijven en semi-overheidsorganisaties als het onderwijs en de gezondheidszorg Apple-devices beter kunnen inzetten om hun digitale workflows te stroomlijnen. De diensten en het platform van Jamf vormen als het ware een brug tussen Apple-devices en wat bedrijven en organisaties nodig hebben om hun eindgebruikers beter te ondersteunen. Het Jamf Apple Enterprise Management (AEM) platform automatiseert daarbij de gehele lifecycle van Apple-devices bij zijn klanten.

Tools en workflows

In het licht van de huidige pandemie komt de leverancier met een aantal belangrijke verbeteringen aan zijn platform en toegevoegde diensten. Deze diensten richten zich vooral op het veilig plaatsomafhankelijk werken en het faciliteren dat medewerkers veilige toegang hebben tot belangrijke informatie.

Concreet breidt Jamf de oplossing Jamf Connect uit met een vernieuwde aanpak voor login- en authenticatieprocessen. Dit moet eindgebruikers een nog meer Apple-achtige ervaring bieden. Zo hebben eindgebruikers toegang tot multi-factor authenticatie (MFA), waarbij geen wachtwoorden meer nodig zijn. Ook is de installer vernieuwd, zodat beheerders Jamf Connect makkelijker kunnen implementeren en uitrollen naar eindgebruikers.

Voor meer security heeft Jamf met de dienst iOS Device Compliance ook zijn partnership met Microsoft, speciaal Microsoft Enterprise Mobility + Security, voor voorwaardelijke toegang voor iOS devices uitgebreid. Hiermee kunnen bedrijven en organisaties het Jamf-platform gebruiken voor het beheer van iOS devices, terwijl ze ook belangrijke device informatie – zoals de compliance status – met Microsoft Endpoint Manager kunnen delen.

Overige securitydiensten

De onlangs gelanceerde endpointsecurity-oplossing Jamf Protect biedt klanten brede bescherming tegen macOS malware, zoals realtime monitoring en het doorsturen van logbestanden. Verder zijn nog updates aangekondigd voor de Jamf Marketplace. Op dit moment telt de Marketplace bijna 350 items, waaronder recente integraties met Jira, ServiceNow en Splunk. Nieuw zijn onder meer verbeterde vindbaarheid, duidelijkere informatie over nieuwe oplossingen op de Marketplace en directe toegang tot tools voor maatwerkconfiguraties.

Plaatsonafhankelijk werken

Voor beter plaatsonafhankelijk werken heeft Jamf een aantal nieuwe workflows ontwikkeld. De telehealth workflow Care Anywhere moet zorgverleners en patiënten virtueel in contact brengen voor het leveren van de juiste zorg via iPads en iPhones. Ook kan deze dienst door patiënten worden gebruikt om contact te houden met familie en vrienden.

Met Jamf Learn Anywhere kunnen leraren overal en altijd in contact komen met leerlingen, leermiddelen gebruiken en leerdoelen bijhouden. Deze dienst biedt onder meer functionaliteit als Remote Class voor het openen van virtuele klaslokalen of privésessies in conferencingtools als Zoom, Microsoft Teams of Google Meet.

De tool Raise Hand biedt leerlingen de kans vragen te stellen aan hun leraar of ze attent maken op een probleem. Net alsof ze fysiek bij elkaar in de klas zitten. Met Jamf Assessment kunnen online gesurveilleerde examens worden afgenomen.

Verder zorgen de Jamf Teacher, Jamf Parent en Jamf School apps voor een betere communicatie tussen onderwijzers en scholieren. Daarnaast worden ook ouders meer betrokken bij de opleiding van hun kinderen en krijgen met deze tools een betere controle over het gebruik van het gebruikte device.