min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Nederlandse bedrijven, die door de BSA zijn betrapt op het gebruik van illegale software, hebben in 2007 gemiddeld een schadevergoeding betaald van 56.900 euro.

Dit is een stijging van 60 procent ten opzichte van 2006, toen er nog gemiddeld 36.000 euro werd betaald.

Bovenop deze gemiddelde bedragen komen nog juridische kosten, omzetverlies, imagoschade en de kosten voor het opnieuw aanschaffen van legale softwarelicenties.

"Wanneer organisaties illegale software gebruiken, maken ze inbreuk op de auteursrechten van de makers van de software. BSA neemt in die gevallen namens zijn leden de benodigde en passende juridische maatregelen", zegt Jacco Brand, voorzitter van de BSA in Nederland.

"Sommige bedrijven werken overigens met illegale software, zonder dat ze zich ervan bewust zijn. Zeker bij fusies, overnames en explosieve groei verliezen veel bedrijven het overzicht over de gebruikte software en de licenties. Ook komt het geregeld voor dat medewerkers zelf software installeren op de bedrijfscomputer, zonder dat het management dat weet. Het management blijft echter altijd aansprakelijk voor de aanwezige illegale software binnen een organisatie. Het is dus belangrijk dat het management zorgt voor goed software- en licentiebeheer binnen het eigen bedrijf." aldus Brand.

IDC heeft vorig jaar een onderzoek verricht waaruit bleek dat 29 procent van alle gebruikte pc-software in Nederland illegaal is.