1 min

Tags in dit artikel

, , , , , ,

Het Amerikaanse ‘Department of Homeland Security’, waar de douane onder valt, heeft een opmerkelijk beleidsbesluit gemaakt. Het overheidsorgaan behoudt zich het recht voor om een inbeslaggenomen laptop, of andere elektonische apparaten, voor onbepaalde tijd te houden.

Volgens een aantal beleidsbepalingen mogen douane-agenten ‘routineus, inbeslagnemen, kopiëren en analyseren van data van reizigers die de Verenigde Staten binnen willen komen’.

Volgens de DHS is de zoektocht naar elektronische informatie nuttig om terroristen of drugssmokkelaars te ontdekken of van reizigers die inbreuk maken op copyrights. Aangezien dit een zorgwekkende ontwikkeling is kan het handig zijn om encryptie toe te passen om zodoende DHS-medewerkers tegen te werken

Ook kan onder dit nieuwe DHS-beleid zonder enige vorm van verdenking overgegaan worden tot in beslagname van elektronische apparaten. Hierbij kan ook de medewerking ingeroepen worden van instanties zoals de FBI en de National Security Agency. Ook kan besloten worden tot vernietiging van inbeslaggenomen materiaal.