1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Het ministerie van Justitie is toe aan vernieuwing en gaat daarom in de komende twee jaar nieuwe hardware aanschaffen. Voor deze vernieuwing zal zo’n zestig miljoen euro vrijgemaakt worden.

Per jaar wil het ministerie dertig miljoen uitgeven aan nieuwe hardware. Het gaat hier om servers, storage, netwerken, thin clients en printers. Er is nog eens 5,4 miljoen euro gereserveerd voor de diensten rondom deze aankopen. Vooral de aankoop van nieuwe servers zorgt voor de hoge kosten.

De verwachting is dat er achttien miljoen euro per jaar wordt uitgegeven aan nieuwe servers en de diensten daar omheen. Voor de netwerken is er zo’n 7,5 miljoen euro begroot en de opslag zal zo’n 6 miljoen euro per jaar gaan kosten. Wie deze diensten gaat leveren is nog onduidelijk, bedrijven kunnen zich hier namelijk voor inschrijven.

Het gaat hier om een zogenaamde raamovereenkomst. Dit houdt in dat een bepaalde dienst voor een vaste looptijd voor een vooraf afgesproken prijs, en tegen vooraf afgesproken voorwaarden geleverd zal worden. De huidige raamovereenkomsten lopen eind maart af. Bedrijven hebben nog tot 19 februari om zich in te schrijven voor de nieuwe overeenkomsten. In het begin van 2008 werd al een raamovereekomst gesloten met Xerox. Dit bedrijf zal vier jaar lang alle printers voor het ministerie leveren.