Bedrijven die harde schijven maken hebben het moeilijk. De markt voor PC’s is verzadigd, en er is steeds meer concurrentie van SSD’s die steeds goedkoper worden. Seagate neemt het voortouw in de markt voor harde schijven, door met een schijf met een opslagcapaciteit van 5 terabyte te komen.

Inmiddels maakt Seagate al enige tijd harde schijven met Shingled Magnetic Recording (SMR). Door deze technologie op een andere manier toe te passen, zou de data compacter op de harde schijf geschreven kunnen worden.

Omdat de kop waarmee de harde schijf schrijft, dikker is dan de kop waarmee gelezen wordt, wordt er bij het wegschrijven van data rekening gehouden met de schrijfkop. Hiervoor moet ruimte tussen de verschillende tracks worden bewaard. Met de nieuwe technologie wordt dit niet meer gedaan, waardoor de tussenruimte, die toch niet wordt gelezen, verdwijnt. De hardeschijf kan, door de technologie op een andere manier te gebruiken, data die beschadigd wordt door met de dikkere kop te schrijven in de track ernaast weer ongedaan te maken.

Dit zou een ruimtebesparing van 25% moeten opleveren opleveren. Op dit moment bestaan er harde schijven van 4TB die bestaan uit 4 platters van 1TB. Door de ruimtebesparing van 25% zou een platter 1,25TB mogelijk zijn en kan dus een harde schijf met 4 plattsers van 1,25TB, dus 5TB gemaakt worden.

Op dit moment is het voordeel nog niet eens zo heel groot. Seagate is er echter van overtuigd dat in de toekomst, rond het jaar 2020, het mede dankzij deze technologie mogelijk is om harde schijven van 20TB te maken.