1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Als het aan een team van zes medewerkers van Google ligt beschikt het Amerikaanse internetbedrijf binnenkort over een patent waarmee de rekening van bijvoorbeeld een gezamenlijke vakantie op systematische wijze kan worden verdeeld over de participanten.

Een team van zes medewerkers van Google heeft in maart vorig jaar een patentaanvraag ingediend waarmee het een applicatie wil ontwikkelen die het mogelijk maakt een rekening over meerdere participanten te verspreiden. Het betreft hier een patent in aanvraag en het is dus nog niet zeker of en wanneer deze aanvraag zal worden goedgekeurd. In de patentaanvraag wordt op systematische wijze beschreven hoe Google een rekening over meerdere personen wil verspreiden met behulp van een softwareapplicatie.

Het voorbeeld dat ter verduidelijking wordt gegeven is een situatie waarbij vier vrienden op vakantie gaan. Op een dag gaan drie van de vier vrienden ergens eten en drinken, waarbij vriend nummer één betaalt. Hierbij betaalt deze de rekening en geeft in de applicatie vervolgens aan hoe groot het aandeel in de rekening van vrienden nummer twee en drie was. Zo kunnen de vier vrienden aan het eind van de vakantie precies inzien hoeveel geld ze aan elkaar verschuldigd zijn.

Ondanks het feit dat een dergelijke applicatie handig kan zijn, zal voor een juiste werking ervan tijdens het voorbeeld van de vier vrienden de rekeningen moeten worden bijgehouden gedurende de gehele vakantie. Ook zal het de vraag zijn in hoeverre onderling gul gedrag door het gebruik van een dergelijke applicatie de kop in zal worden gedrukt.