1 min

Google heeft een lijst met do’s en dont’s gepubliceerd voor mensen die deel uitmaken van het Explorer-programma van Google Glass. De lijst met aanraders is volgens Google grotendeels gebaseerd op feedback vanuit diezelfde deelnemers.

Al voordat Google Glass in de winkels is beland, is er een vurig debat gaande over allerlei aspecten rondom de bril. Zo zorgen gebruikers voor een verdere afname van de privacy van anderen. Google probeert deze mensen tegemoet te komen door bijvoorbeeld geen gezichtsherkenning aan de bril toe te voegen. Apps van derden die dergelijke functionaliteit bevatten, worden zonder pardon geweerd uit de applicatiewinkel Glassware.

Een door Google opgestelde etiquettelijst voor Glass moet eveneens helpen om de bril een beter imago te geven. Gebruikers moeten zich dan natuurlijk wel committeren aan deze regels. Google: "Er is maar één ‘Glasshole’ nodig om Glass een negatief aanzien te geven. Het breken van de regels of brutaal zijn zal bij anderen geen enthousiasme rondom Glass opwekken. Je verpest het dan voor jezelf én de andere Explorers."

Google stelt bijvoorbeeld dat Explorers niet zomaar video’s moeten schieten van anderen, daarvan moet minstens melding worden gemaakt. Google benadrukt ook dat Glass bedoeld is voor korte gebruiksperiodes, het lezen van een boek wordt bijvoorbeeld afgeraden. Grote schermen zijn daar geschikter voor.