2min

In Noorwegen is onderzoek gedaan naar jongeren die veel naar schermen kijken en welk effect dat heeft op hun slaapgedrag. Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren die veel naar schermen kijken van bijvoorbeeld televisies, tablets en smartphones uiteindelijk korter slapen en er ook langer over doen om in slaap te vallen.

Vooral het kijken naar schermen vlak voor slapen gaan zou een negatief effect hebben op de hoeveelheid slaap jongeren hebben en hoelang ze erover doen om in slaap te vallen. Het is de eerste keer dat er een groot uitgebreid onderzoek is gedaan naar het effect van het gebruik van beeldschermen op het slaapgedrag. Er deden ruim 10.000 jongeren tussen de 16 en 19 jaar mee aan het onderzoek.

In het onderzoek zijn jongeren gebruikt die veel bezig zijn met hun smartphones en computers. Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren die meer dan vier uur per dag naar een scherm kijken moeilijker in slaap komen dan jongeren die dat niet doen. Ongeveer de helft van de groep die langer dan vier uur naar een scherm staart heeft een uur nodig om in slaap te vallen terwijl dertig minuten of minder normaal is.

Ook is de totale nachtrust bij de veel gebruikers een stuk korter, de kans dat de nachtrust korter is dan 5 uur is 3,5 keer groter bij het intensief gebruik van beeldschermen. De jongeren geven zelf aan ongeveer 8 a 9 uur nodig te hebben om goed te zijn uitgerust.

Volgens het onderzoek heeft het gebruik van schermen een uur voordat je naar bed gaat ook een negatief effect op het in slaap vallen. De helft van de deelnemers aan het onderzoek had dan meer dan een uur nodig om in slaap te vallen.

Opvallend is wel dat uit het onderzoek naar voren komt dat een tablet en televisie een minder negatief effect hebben dan een smartphone en een computer.

De reden voor het minder goed slapen zou het licht zijn dat de schermen afgeven, deze zouden het biologische ritme verstoren. Ook kan de inhoud die wordt bekeken op de schermen de hersenen nog langer bezig kunnen houden, waardoor het moeilijker is om in slaap te vallen.