1 min

Het ontwikkelaarsteam van Google Chrome stelt dat de browser 10 tot 20 procent sneller is dan vorig jaar. Het team wist de gemiddelde laadtijd van een pagina te verkleinen met behulp van nieuw verkregen statistieken. Die maakten het mogelijk dat het team de engine van Chrome waar nodig kon optimaliseren.

Dit meldt het team in een blog op Chromium. Daarin lezen we dat de V8 JavaScript engine het hart vormt van Google Chrome. Tot dusverre gebruikte het team een verouderde benchmark, Octane, om te bepalen waar er nog winst te behalen viel. Daar is men nu van afgestapt en dat heeft tot nieuwe benchmarks en ook meteen nieuwe optimalisaties geleid.

Uit de analyse die het team achter Chrome uitvoerde op basis van de nieuwe benchmarks, kwam een nieuw beeld naar voren. Bij het laden van ‘gewone’ websites bleek vooral de snelheid waarmee een script in eerste instantie geladen werd te tellen. Daar heeft men Google Chrome nu op aangepast en dankzij die ontwikkeling presteert de nieuwste versie van Chrome gemiddeld 10 tot 20 procent beter.

Het team koos vervolgens de Speedometer benchmark om te zien hoe groot de verbetering was. De score daar ging er, blijkens onderstaande grafiek, tussen de 25 en 35 procent op vooruit in Speedometer. In de toekomst wil Google nog meer verbeteringen behalen, door andere verbeteringen van JavaScript door te voeren.