DevOps, iedereen heeft er tegenwoordig de mond van vol, maar de implementatie laat vaak te wensen over. Daarij moet vooral de communicatie tussen security- en developer-teams in veel organisaties verbeteren, zo blijkt uit onderzoek van Trend Micro.

De securityleverancier peilde bij 1.310 IT-verantwoordelijken van zowel enterprise- als kmo-organisaties wereldwijd naar hun standpunt over DevOps. De meeste IT-leiders geloven dat de communicatie tussen IT-security en softwareontwikkeling eerst aanzienlijk moet verbeteren om de vruchten te plukken van een DevOps-cultuur.

Het idee achter DevOps is om ontwikkelaars en het operationele team, en steeds vaker ook security (DevSecOps), nauwer te integreren om de ontwikkelcyclus te verkorten en veiliger te maken. Driekwart (74%) van de respondenten geeft aan dat DevOps-initiatieven recent belangrijker zijn geworden, maar een nog groter percentage vindt dat de verschillende teams binnen de IT-afdeling intensiever contact moeten hebben.

Betere communicatie

Negen op 10 (89%) IT-verantwoordelijken zegt dat de communicatie tussen de security- en ontwikkelteams in de organisatie beter moet. Bijna 77 procent zegt hetzelfde over de communicatie tussen ontwikkelaars, security en operations. Een derde (34%) meent dat deze silo’s het moeilijker maken om een DevOps-cultuur in de organisatie tot stand te brengen.

De beste manieren om culturele verandering te stimuleren zijn volgens IT-verantwoordelijken: integratie tussen teams bevorderen (61%), gezamenlijke doelen stellen (58%), en leermomenten tussen teams delen (50%). Maar liefst 78 procent van de respondenten geeft aan dat er verbetering nodig is op al die vlakken.

Een belangrijk onderdeel van de uitdaging is dat ondanks het enthousiasme voor DevOps – 81 procent van de organisaties werkt al aan DevOps-projecten – slechts de helft (46%) een gedeeltelijk ontwikkelde DevOps-strategie heeft.