Hybrid cloudspecialist Nutanix en het online leerplatform Udacity starten samen een speciaal opleidingsprogramma voor IT-professionalsom zich te specialiseren in hybrid cloudtechnologie. Dit om de kennis onder professionals van hybrid cloudtechnologieën verder te vergroten.

Volgens de hybrid cloudspecialist en online opleider hebben nu meer diensten en workloads naar de cloud verhuizen, hebben IT-professionals hier steeds meer een bepaald kennis- en expertiseniveau voor nodig. Zeker omdat de stap naar de cloud steeds vaker inhoudt dat de voor deze stap naar de cloud benodigde infrastructuur zich uitstrekt van on-premise tot aan public cloudomgevingen.

Kennis en expertise om een hybrid cloudmodel is daarbij volgens Nutanix en Udacity onontbeerlijk, maar de huidige opleidingsmogelijkheden hiervoor staan volgens hen stil. Uit onderzoek komt naar voren dat 85 procent van de ondervraagde IT-professionals hybrid cloud als het ideale bedrijfsmodel ziet, maar dat slechts 32 procent aangeeft hierover voldoende kennis te hebben.

Hybrid Cloud Nanodegree-programma

Beide partijen hebben daarom de handen ineen geslagen om het kennis niveau van IT-professionals over de hybrid cloud te gaan vergroten. Concreet heeft dit geleid tot het Hybrid Cloud Nanodegree-programma. Dit opleidingsprogramma moet de leermogelijkheden met betrekking tot cloud-technologieën die essentieel zijn voor organisaties die hun IT-infrastructuur verbeteren.

Deelname en selectie

Iedere IT-professional met interesses om zijn of haar bekwaamheden voor de hybrid cloud te verbeteren, kan aan het programma deelnemen. Zij kunnen zich via online opleider Udacity inschrijven voor het Nutanix Hybrid Cloud Scholarship-programma.

Vervolgens selecteert het online leerplatform 5.000 kandidaten die gaan deelnemen aan de Hybrid Cloud Fundamentals-opleiding. Deze opleiding behandelt onder meer onderwerpen als Modern Private Cloud Infrastructure, Hybrid Cloud Application Design, Automating Private Cloud en Designing Hybrid Cloud Infrastructure.

Volledige beurs

De 500 beste studenten van de 5.000 deelnemers krijgen uiteindelijk een volledige door Nutanix gesponsorde beurs voor het Hybrid Cloud Nanodegree-programma. De inschrijving voor het opleidingsprogramma voor hybrid cloud is op 31 maart 2020 gestart en loopt door tot 30 april 2020, 11.59 uur Pacific Standard Time (PST).