1 min

Microsoft is zich ervan bewust dat de online ontwikkelingomgevingen Visual Studio Codespaces en Github Codespaces verwarrend zijn. Om die verwarring weg te nemen wordt eerst genoemde geschrapt, maar daarmee ontstaat er opnieuw onduidelijkheid.

Wat we wel weten is dat in februari 2021 het doek valt voor Visual Studio Codespaces, voorheen Visual Sutdio Online. Microsoft gaat met die online ontwikkelomgeving stoppen, het wil graag dat gebruikers in de toekomst Github Codespaces gaan gebruiken. Beide producten zijn afgeleid van Visual Studio en Visual Studio Code.

Het probleem is echter dat het niet mogelijk is om projecten te migreren van de ene ontwikkelomgeving naar de andere. Daarnaast heeft Microsoft nog geen prijzen bekendgemaakt van Github Codespaces. Voor gebruikers is er nu onduidelijkheid, ze moeten migreren naar een omgeving waarvan het prijskaartje nog niet bekend is.

Vanuit Microsoft bekeken is het wel verstandig om een van de twee producten te staken en nog maar met één online ontwikkelomgeving te werken. Een migratiepad was echter wel wenselijk geweest, evenals inzicht in eventuele kosten.

Het is nog even afwachten hoe Github Codespaces precies in de markt gezet wordt, het product is nu nog in private beta. Daar zal waarschijnlijk snel verandering in komen aangezien Microsoft wel de mogelijkheid moet bieden aan gebruikers om te kunnen migreren. De bedoeling is dat het product dit jaar nog algemeen beschikbaar wordt, ook zullen de prijzen dan bekendgemaakt worden.