2min

Tags in dit artikel

, , ,

Microsoft en Honeywell gaan gezamenlijke cloudoplossingen bieden voor gebruik in de industriële sector. Bedrijven kunnen hierdoor straks beter hun fysieke apparatuur op de werkvloer beheren en optimaliseren.

Binnen de nu aangekondigde samenwerking wordt in eerste instantie het cloudplatform voor industriële analytics Honeywell Forge geïntegreerd met de Microsoft Dynamics 365 Field Service-software. Het Honeywell Forge-platform biedt een verzameling van cloudgebaseerde applicaties die bedrijven helpen met het analyseren van sensorgegevens vanuit hun IoT-omgevingen. Dit om de dagelijkse gang van zaken te verbeteren. Denk daarbij aan oplossingen voor onder meer digitaal onderhoud, energie-optimalisatie en security voor industriële apparatuur.

Microsoft Dynamics 365 Field Service helpt bedrijven met het toewijzen van herstelwerkzaamheden aan technici en geeft hierbij de noodzakelijke informatie om de problemen op te lossen. Denk hierbij aan sensor logs. Door beide tools nu te integreren, kunnen klanten straks eenvoudiger relevante informatie vanuit het Honeywell Forge-platform beschikbaar maken via de Dynamics 365 Field Service interface.

Gebouwenbeheer

De gecombineerde oplossing gaat zich in eerste instantie richten op gebouwenbeheer. Vooral als het gaat om het plannen en uitvoeren van onderhoud aan gebouwen. Volgens beide leveranciers maakt de geïntegreerde oplossing het nu mogelijk om de hele logistiek rondom het onderhoud van gebouwen te stroomlijnen met geconsolideerde workflows.

Ook integratie met Azure

Naast de integratie van deze twee softwareproducten, zijn Honeywell en Microsoft van plan ook het Honeywell Forge-platform aan de Azure public cloud te koppelen. Bijvoorbeeld Azure Digital Twins, om exacte virtuele kopieën van fysieke assets te maken en hiermee simulaties voor meer operationele efficiency mogelijk te maken.

Niet alleen Microsoft is als grote hyperscaler actief binnen de industriële markt. Ook AWS, met onder meer AWS IoT SiteWise, levert diensten voor deze bedrijfssector. AWS IoT SiteWise analyseert sensor data van industriële apparatuur. Ook Google probeert met zijn Google Cloud Platform diensten te bieden voor de industriële markt.