2min

Tags in dit artikel

, ,

Uit onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid van de leidinggevenden binnen Europese bedrijven vinden dat een agile werkwijze belangrijk is voor groei van hun bedrijf. In de praktijk blijkt slechts een minderheid de werkwijze daadwerkelijk toe te passen.

Dit zegt IDC op basis van een onderzoek dat de organisatie heeft uitgevoerd na opdracht van ServiceNow. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 873 senior beslissers binnen grote bedrijven in Europa.

Vijf maten van agility

Voor het onderzoek heeft IDC een speciaal model ontwikkeld om de mate te bepalen dat een bedrijf agile opereert. Het is in staat om bedrijven in vijf maten van wendbaarheid op te delen, van minst naar meest:

  • Static
  • Disconnected
  • In motion
  • Synchronized
  • Agile

Het onderzoek geeft aan dat 72 procent van de leidinggevenden en 90 procent van de CEO’s die ondervraagd zijn, vinden dat de wendbaarheid van een organisatie cruciaal is voor het verbeteren van bedrijfsresultaten en het realiseren van groei. Dit gaat sterk in tegen de bevindingen van het model, dat slechts 21 procent van de onderzochte bedrijven bestempelt als ‘synchronized’ of ‘agile’.

De grootste groep van de bedrijven in het onderzoek (45 procent) valt onder de categorie ‘in motion’. Dit houdt in dat de bedrijven actief in een overgangsfase zitten van een statische naar een agile bedrijf. De overige 34 procent is onder te verdelen in de categorieën ‘static’ of ‘disconnected’. Dergelijke bedrijven zijn conservatiever in hiërarchie, strategie en budgettering. Volgens IDC staat een dergelijk conservatieve houding innovatie in de weg.

“Hoewel weinig organisaties wendbaarheid volledig omarmd hebben, is de noodzaak om wendbaar te worden nog nooit zo duidelijk geweest. Het gaat niet alleen om overleven. Het draait ook om succesvol zijn, en om dat te bereiken moeten bedrijven de cyclus van gelijke tred doorbreken om sneller te veranderen,” legt Phil Carter, IDC Chief Analist Europe, uit. “Om te weten waar je heen moet, moet je eerst weten waar je nu staat en zelf de route richting wendbaarheid bepalen.’

Agile tijdens corona

Het IDC zet deze uitspraken kracht bij met meer cijfers. Van de leidinggevenden binnen ‘synchronized’ of ‘agile’ bedrijven, geeft 65 procent aan te herstellen of weer te werken aan groei na de klap van de coronapandemie. In de laagste twee niveaus is dat bij slechts 30 procent het geval.

Klantrelaties

Ook op het gebied van klantrelaties claimt IDC dat agile bedrijven beter presteren dan conservatievere bedrijven. In dit aspect zou 53 procent van de agile bedrijven uitstekend presteren. Over de hele linie is dit gemiddeld 16 procent. Hiervoor geeft IDC twee verklaringen: agile bedrijven kunnen sneller inspelen op klantvoorkeuren en die bedrijven zouden ook nog eens 10 procent beter presteren in het aantrekken en behouden van talent.

Tip: Basisprincipes bij het streven naar agility – het fundament voor succes