Angular heeft een wijziging aangekondigd van zijn proces voor het doorvoeren van updates op basis van verzoeken door ontwikkelaars. Dit om meer onderscheid te maken tussen verzoeken voor nieuwe functionaliteit en het oplossen van problemen.

Angular, een leverancier van een codeplatform en framework voor het bouwen van applicaties, gaat verzoeken om nieuwe features van eindgebruikers anders afhandelen. Dit omdat is gebleken dat bij zijn drie voornaamste helpdeks meer van dit soort verzoeken binnenkwamen dan meldingen van problemen.

Nieuwe afhandelingsstrategie

Het afhandelen van verzoeken voor nieuwe features in het nieuwe proces moet meer automatisch verlopen, zo geeft Angular aan. Hierbij krijgen teamleden handmatig een ticket toegewezen die zij als een feature-verzoek of als een probleem moeten identificeren. Wanneer het een feature-verzoek is, wordt dit beoordeeld of dit in lijn is met bestaande updateprojecten binnen de roadmap en of dit verzoek prioriteit moet krijgen.

In het laatste geval neemt het verzoek deel aan een 60 dagen durend ‘voting’-proces. Wanneer het verzoek dan binnen die 60 dagen voldoende stemmen krijgt, zal een bot deze automatisch markeren om te worden overwogen. Angular overweegt ook verzoeken met 20 stemmen of meer voor en implementatie en zoekt ook uit of een ander aantal aan stemmen betere resultaten oplevert.

Hierna wordt het gedane verzoek opnieuw handmatig overwogen en wordt bekeken of het past bij de toekomstige ontwikkelingen rondom Angular. Wanneer dit het geval is, gaat het verzoek naar de prioriteitsrij. Wanneer niet, dan wordt het verzoek afgewezen en geeft het ontwikkelplatform de desbetreffende indiener een uitleg hierover. Ook wordt aangegeven of het updateverzoek meer geschikt is voor een externe module die de community als onderdeel van het platform kan distribueren.

Updates met meer impact

Angular is blij met de vele verzoeken die vanuit de community binnekomen, maar wil met het proces de verwachtingen van eindgebruikers beter kunnen managen. Vooral door meer aanvragen toch af te wijzen en daardoor aan te geven dat alleen die ideeën die voor de grootste groep ontwikkelaars het belangrijkst zijn, het halen.

Tip: Angular krijgt in versie 12 meer updates richting Ivy