Lenovo en Esper gaan samenwerken voor het grootschalig kunnen beheren van zakelijke Android-devices. Bedrijven kunnen zich hierdoor beter focussen op hun belangrijke zakelijke applicaties, in plaats van de devices waarop deze oplossingen worden gebruikt.

Binnen de samenwerking worden de zakelijke cloudgebaseerde DevOps-infrastructuuroplossingen van Esper gecombineerd met op Android gebaseerde smartphones en tablets van Lenovo. Met de infrastructuurtechnologie van Esper kunnen bedrijven grote hoeveelheden op Android gebaseerde devices configureren, beheren, beveiligen en onderhouden. Dit versimpelt de werkzaamheden van IT-afdelingen voor het Android devicebeheer aanzienlijk. Deze technologie wordt gecombineerd met het slimmer ontwerpen van Android-devices, zoals smartphones en tablets, door Lenovo. Bedrijven kunnen dan makkelijker grote hoeveelheden Android-devices binnen hun omgeving uitrollen en beheren.

Vooral voor gezondheidszorg

De samenwerking richt zich in eerste instantie vooral op de gezondheidszorg. Binnen deze bedrijfssector moeten devices aan de hoogste security- en privacystandaarden voldoen en tegelijkertijd makkelijk te gebruiken en up tot date zijn.

Op dit moment gebruiken verschillende gezondheidszorgorganisaties legacy Mobile Device Management (MDM)-oplossingen voor het beheren van hun mobiele devices, maar dit is niet toereikend. MDM-oplossingen zijn volgens de samenwerkende partijen niet in staat voor gezondheidszorgaanbieders specifieke software en applicaties uit te rollen en te beheren. De samenwerking tussen Esper en Lenovo moet dit wel mogelijk maken en er ook voor zorgen dat patiënten en eigen medewerkers de beste ervaring krijgen bij het gebruik van Android-devices.

Tip: Nikhef voert complexe berekeningen uit op Lenovo-infrastructuur