1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Nu de 2.1-software, die in de week van 8-12 september uitgerold werd, alweer enige tijd beschikbaar is, heeft Apple zijn zinnen alweer gezet op de volgende grote update voor de iPhone- en iPod Touch-software.

Daarvoor gaf het onlangs de eerste bèta van de 2.2-software vrij aan geregistreerde iPhone-ontwikkelaars. De release notes melden niet veel meer dan ‘compatibiliteitsverbeteringen’ en tot nu toe is ook niet bekend welke bugs er eventueel opgelost zouden zijn. De update zal wederom in drie varianten, iPhone, iPod Touch en iPhone 3G, uitgerold worden.

Ook is niet bekend of de push notification-functionaliteit, die er in de vierde bèta van iPhone 2.1 plotseling uitgehaald is, opnieuw in de 2.2-update zal verschijnen. Deze functionaliteit werd door Apple aanvankelijk beloofd in september te zullen komen. Uit een e-mail, die van Apple-topman Steve Jobs schijnt te komen, kan opgemaakt worden dat Apple bewust is dat ze laat is, maar ze het goed wil doen.

Het ligt voor de hand dat de 2.2-software ook nieuwe functies zal bevatten, want het merendeel van de bugs is er immers in de 2.1-software al uitgehaald. Tenminste één nieuwigheid heeft men tot nu toe in de eerste 2.2-bèta weten te ontdekken. Volgens MacRumors is in Safari Mobile het zoekveld verplaatst naar de titelbalk van de browser. Deze bevond zich voorheen in het gedeelte dat uitklapte wanneer er op de adresbalk getikt werd.