2min

UiPath heeft zijn Test Suite van RPA- en omnichannel-testfunctionaliteit een aantal migratie-updates gegeven. Met deze updates kunnen gebruikers hun (software)testprocessen nog verder verbeteren en vooral ook automatiseren.

Met de in de UiPath Test Suite beschikbare technologie voor het testen van RPA- en omnichannel-oplossingen en -toepassingen kunnen gebruikers hun softwareontwikkelingsproces versnellen en opschalen. Dit door constant testen uit te voeren, de interne samenwerking te bevorderen en daarbij een consistente benadering voor de ontwikkeling en implementatie van automatisering door te voeren. Hiermee wordt ook het testen van software naar het overkoepelende UiPath Business Automation Platform gebracht.

Nieuwe technologie

Met de nu aangekondigde nieuwe technologie krijgen gebruikers volgens UiPath de kans testtrajecten verder te moderniseren, te consolideren en verder te automatiseren. Dit moet onder de streep tot snellere resultaten en minder kosten leiden.

Concreet is nu aan de UiPath Test Suite onder meer een ‘migration accelerator-dienst’ toegevoegd. Met deze tool kunnen bedrijven hun bestaande test- en automatiseringsprocessen vanuit veelgebruikte legacy-oplossingen naar dit platform migreren. Hiermee is het mogelijk om het testen van software op het UiPath Business Automation Platform verder te standaardiseren.

Grote bedrijven kunnen deze tool gebruiken voor migratietrajecten van hun bestaande application lifecycle management (ALM)-oplossingen naar het UiPath-platform.

Integratie met ALM-tooling

Daarnaast zorgt de nieuwe functionaliteit Test Manager Hub ervoor dat zogenoemde UiPath Test Manager-connectors voor ALM- en testtools dat het beheer voor deze tooling wordt vereenvoudigd. Ook moet de functionaliteit een hechtere samenwerking binnen het ontwikkelteam bieden en het mogelijk maken nieuwe oplossingen en toepassingen voor het testen van diverse automatiseringsoplossingen te ontwikkelen.

UiPath geeft hierbij aan dat, in samenwerking met Planview, de UiPath Test Suite inmiddels over ruim 40 integraties met bekende ALM-tools beschikt. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat gebruikers een hoogwaardige automatisering van testprocessen op moderne en bestaande applicaties kunnen toepassen.

Tip: UiPath komt met updates voor meer automatisering en appontwikkeling