2min Devops

Microsoft komt in november met .NET 8, met support tot 2026

Microsoft komt in november met .NET 8, met support tot 2026

Microsoft zal .NET 8 uitbrengen tijdens .NET Conf 2023 van 14 tot 16 november. Omdat het een LTS-versie is, zal de support drie jaar lang doorlopen.

De thema’s voor .NET 8 omvatten Cloud Native, Blazor Full Stack, .NET MAUI en Intelligent Apps with .NET. Daarmee komt er veel kijken bij de release van deze versie, waaronder ahead-of-time compilation voor macOS. Het formaat van AOT-gecompileerde Linux-apps zou ook met 50 procent zijn afgenomen.

Blazor-veranderingen

ASP.NET Core 8 krijgt met de update een aantal verbeteringen. Zo is er een automatische reconnect voor real-time messaging library SignalR.

Bij Blazor, een framework waarmee web-applicaties in C# geschreven kunnen worden en in HTML, is er een nieuwe server-side rendering (SSR)-modus. Voortaan kan een webpagina voorzien worden van een update zonder dat de DOM (Document Object Model). Zo zou de applicatie moeten voelen als een Single-Page App (SPA) ook al wordt er gebruik gemaakt van SSR.

Omdat een SSR-gerenderd component niet interactief is, heeft Blazor een alternatief verzonnen om het de gebruikers gemakkelijker te maken. Individuele pagina-componenten kunnen voortaan interactief gemaakt worden met een Server- of WebAssembly-rendermodus. Dit kan zelfs in runtime worden aangepast. DevClass ontdekte echter dat er gebruikers zijn die het grote aantal updates van Blazor dermate overweldigend vinden dat het voor verwarring zorgt.

MAUI

Ook voor Multi-platform App UI (MAUI) zijn er grote vernieuwingen. Dit framework is geschikt voor zowel desktop- als mobiele applicaties. Er is met versie 8 voortaan een extensie beschikbaar voor Visual Studio Code, waardoor het voortaan development op Windows, macOS en Linux ondersteunt. Ook hier zal op den duur AOT-support arriveren voor macOS, maar dat is nog in ontwikkeling. Ook hier lijken gebruikers vooral meer betrouwbaarheid te willen zien, omdat elke versie “nieuwe regressies” zou kennen.

Preview 6 van .NET 8 is hier te downloaden.

Lees ook: Microsoft introduceert eerste preview .NET 8