2min

De bètaversie van de nieuwe terminal in alle JetBrains Integrated Development Environments is een opstap naar een herziene ontwikkelomgeving.

JetBrains biedt in totaal 14 verschillende IDE’s voor het schrijven van code. Al deze IDE’s kunnen binnenkort een nieuwe terminal verwachten. Enkele van de belangrijkste IDE’s zijn IntelliJ IDEA voor Java en Kotlin, PyCharm voor Python, PhpStorm voor PHP, GoLand voor Go, Rider voor .NET, CLion voor C en C++ en WebStorm voor JavaScript en TypeScript.

Met de nieuwe terminal blijven de belangrijkste functionaliteiten van de IDE’s behouden. Daar worden nieuwe functies aan toegevoegd om de productiviteit en efficiëntie te verhogen. Zo beschikken de omgevingen voortaan over een nieuwe command history-sectie waar ontwikkelaars recent uitgevoerde commando’s kunnen terugvinden. Ook krijgt de terminal een command auto-completion feature die commando’s, paden, argumenten en opties automatisch kan afmaken.

Gebruikers krijgen met de nieuwe terminal meer controle over het prompt-veld om code aan te passen tijdens commando-invoer. Daarnaast voegt JetBrains een command prompt toe die de huidige directory, Git-branch, Python virtual environment en Anaconda-omgeving laat zien.

Visuele aanpassingen

Ontwikkelaars die JetBrains IDE 2024.1 of nieuwer gebruiken, kunnen van deze nieuwe functies gebruikmaken door over te schakelen van de oude naar de nieuwe terminal. De gebruikersinterface komt grotendeels overeen met die van JetBrains IDE 2024.1. Het belangrijkste visuele verschil is dat elk commando wordt weergegeven in een apart blok dat aangeeft waar een commando begint en eindigt. Met de pijltjestoetsen op het toetsenbord kunnen gebruikers tussen de blokken navigeren. Visueel valt verder het nieuwe kleurenpalet op, dat code “esthetisch aantrekkelijk en gemakkelijk leesbaar” moet maken.

JetBrains heeft de ambitie uitgesproken om meer functies toe te voegen aan de nieuwe terminal, zoals verbeterd beheer van tabbladen en AI-functies.

Tip: Copilots voor AI-code bieden zowel kansen als kopzorgen