2min

Tags in dit artikel

, ,

Oracle brengt project (JEP) Region Pinning for G1 en Project Amber naar de programmeertaal.

Met de toevoeging van de nieuwe functies moeten de prestaties, stabiliteit en security van Java verbeteren. JEP 423, ook bekend als Region Pinning for G1, is ontwikkeld om de prestaties te verbeteren. De Garbage-First (G1) Garbage Collector voor multiprocessormachines met veel geheugen krijgt daarmee een prominente rol binnen deze release.

Dit project helpt bij het verminderen van de latentie door garbage collection toe te passen tijdens native library calls, welke normaal gesproken de collector zouden laten pauzeren. Dit wordt bereikt door te bepalen welke objecten geblokkeerd moeten worden tijdens de native library calls. JEP 423 zet de gebieden vast (pinning) die over de objecten beschikken. Op die manier kan garbage collection doorgaan voor niet-vastgezette gebieden.

Project Amber

Een andere prominente rol binnen Java 22 is weggelegd voor Project Amber. Dit project is opgezet voor productiviteitsgerichte Java-features. Vier JEP’s krijgen updates om de ondersteuning verder te optimaliseren. Ten eerste ‘Statements before super(…)’, waarmee ontwikkelaars het gedrag van constructors kunnen specificeren. Instructies die niet verwijzen naar de instantie die wordt gemaakt, verschijnen voor de aanroep van een constructor.

Een andere innovatie binnen Project Amber is Unnamed Variables & Patterns. Hierdoor kan de Java-taal worden versterkt met naamloze variabelen en patronen. Ontwikkelaars kunnen dit gebruiken wanneer variabelendeclaraties of geneste patronen nodig zijn, maar nooit worden gebruikt. Daarnaast wordt het ontwikkelen van Java-programma’s makkelijker door strings die waarden bevatten voor het runtime-proces uit te drukken.

Tot slot brengt Oracle de tweede preview uit van JEP 463. Met dit project richt Java zich op studenten die hun eerste softwareprogramma’s willen schrijven. Leraren kunnen concepten van Java stapsgewijs introduceren met JEP 463.

De overige updates voor Java 22 omschrijft Oracle als volgt: “Verbeteringen van Project Panama (Foreign Function & Memory API en Vector API); functies gerelateerd aan Project Loom (Structured Concurrency en Scoped Values); core libraries en tools (Class-File API, Launch Multi-File Source-Code Programs en Stream Gatherers)”

Tip: Wat zijn de belangrijkste updates in Java 20?