2min

Het Nederlands kabinet is van mening dat draadloze communicatie een basisbehoefte is van het Nederlandse volk. Minister Henk Kamp van Economische Zaken schrijft dat het zich van “een optie op je computer of telefoon” ontwikkeld heeft tot een basisbehoefte. Daaruit volgt een aanpassing van het frequentiebeleid, waarbinnen meer nadruk moet liggen op het voorzien in deze behoefte.

“Draadloze communicatie is een onmisbare grondstof geworden voor de Nederlandse samenleving”, schrijft het kabinet in de nota frequentiebeleid 2016. “Ze is een randvoorwaarde voor economische groei in Nederland met sterke positieve externe effecten op de economie.”

Het Kabinet stelt zich dan ook tot doel om het beleid te verbeteren. “Het kabinet [gaat zorgen] voor een efficiënter gebruik van de beschikbare frequenties voor draadloze communicatie zodat ook in de toekomst aan deze basisbehoefte kan worden voldaan.” Met nieuwe wetten moet er bijvoorbeeld voorzien worden in beter draadloos internet. Het kabinet wil er daarmee voor zorgen dat de Nederlandse consument beschikt over betrouwbaardere draadloze netwerken, die ook een groter gebied van het land bedekken.

Eind oktober bleek nog uit een onderzoek dat in tientallen dorpen het mobiel bereik ontoereikend is. In sommige gevallen bleken mensen nooddiensten niet vanuit hun huis te kunnen bereiken en dat soort situaties mogen in de toekomst niet meer voorkomen volgens het kabinet. Daartoe wil het dan ook komen met de eerder genoemde regelgeving.

In het voorjaar van 2017 komt het ministerie van Economische Zaken blijkens de nota met nieuwe “doelstellingen, voorwaarden en momenten van uitgifte voor nieuwe vergunningen op het gebied van draadloze communicatie.” Het kabinet wil daarmee onder meer de uitrol van mobiel internet via 5G versnellen en tegelijk ervoor zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft voor bedrijven.

Het kabinet ziet daarin namelijk belangrijke mogelijkheden, bijvoorbeeld voor “een internationale luchthaven, een gemeente die aantrekkelijk wil zijn voor internationale bedrijven vanwege de uitstekende faciliteiten en een containerterminal die aantrekkelijk wil blijven als mainport voor Europa.”

Als belangrijkste randvoorwaarde voor goed beleid noemt het kabinet in de nota het gebruik van de frequentieruimte. De vraag daarnaar blijft groeien, onder meer door het groeiende belang van het Internet of Things. Vraag en aanbod van frequenties sluiten nog niet op elkaar aan, en dat zal snel veranderen onder het nieuwe beleid.

De vorige frequentienota stamt uit 2005. Deze vernieuwing was dus broodnodig in een sterk veranderd IT-landschap. Het complete document is in te zien op de site van het ministerie van Economische Zaken.