Gisteren berichtten wij dat Apple een hoogoplopend conflict over patenten uitvecht met Qualcomm. Vandaag dient een volgende patentenstrijd zich aan en wel met Imagination. Dit bedrijf leverde vanaf het begin van de iPhone de grafische chips. Apple claimt dat zij per eind 2015 aan Imagination heeft laten weten dat zij geen nieuwe technologie zou inkopen, maar de eerdere producten zou blijven gebruiken. vervolgens heeft Apple in 2016 laten weten de samenwerking verder af te bouwen en een clausule in te roepen waardoor zij minder patentvergoeding hoeft te betalen naar mate ze minder technologie gebruikt. Uiteindelijk heeft Apple per februari van dit jaar laten weten vanaf 2018 helemaal geen zaken meer te willen doen met Imagination en ook geen royalties meer te willen betalen.

Waarover gaat de patentenstrijd, wat is het gevolg voor Imagination en welke dubbelrol speelt Apple?

Allereerst claimt Imagination dat Apple niet in staat zou zijn nieuwe grafische chips te ontwikkelen zonder de patenten van Imagination te gebruiken. Bovendien betwist Imagination dat Apple al per 2018 het contract kan ontbinden. In een conference-call met investeerders noemde Imagination CEO, Andrew Heath, de claim van Apple dat zij vanaf 2018 geen royalty’s meer zal betalen dan ook ‘ongefundeerd’. Apple heeft hierop gereageerd door te stellen dat Imagination niet kan weten hoe haar nieuwe technologie eruit kan zien.

De gevolgen van het besluit van Apple zijn hoe dan ook groot voor Imagination. Meer dan 50 procent van haar omzet komt namelijk van Apple. Sinds 31 maart, de laatste handelsdag voordat Imagination de plannen van Apple meldde, zijn de aandelen van Imagination al met 41 procent gedaald. Analisten twijfelen inmiddels aan de overlevingskansen voor Imagination als zelfstandig bedrijf. In de eerder genoemde call heeft Heath aangegeven een verkoop van Imagination te overwegen. Overigens verwachten juristen dat de Britse overheid de melding van de situatie met Apple onder de loep zal nemen. Als beursgenoteerd bedrijf heeft Imagination namelijk de verplichting om zo snel mogelijk mededeling te doen van feiten die de aandelenkoers buitengewoon kunnen beïnvloeden. Imagination stelt dat zij per eind maart 2017 zekerheid had over de plannen van Apple en dat haar melding, gedaan op 3 april 2017, dus ‘zo snel mogelijk’ was. Nu Apple claimt dat zij wellicht al vanaf eind 2015, maar in ieder geval vanaf 2016 op de hoogte is, is het nog maar de vraag of deze bewering van Imagination stand kan houden. In het ergste geval dreigt er dan, naast de financiële misère, nog een flinke sanctie van de Britse toezichthouder en wellicht een claim van gedupeerde aandeelhouders.

Apple zou Apple niet zijn als ze niet zorgt voor een bijzondere twist in de patentenstrijd. Apple is namelijk aandeelhouder van Imagination. Apple handelt dus met haar werkwijze tegen de belangen die zij als aandeelhouder van Imagination heeft. Daarnaast zullen, in geval van een claim, gedupeerden ongetwijfeld stellen dat Apple als aandeelhouder meer actie had moeten nemen om de verplichte mededeling te doen, nu Apple als aandeelhouder wist dat Apple als leverancier de informatie al veel eerder had gedeeld. Ook deze discussie zal ongetwijfeld vervolgd worden.